marchand de sommeil

14 tekstów – auto­rem jest mar­chand de som­meil.

Łuna

Godzi­nami podzi­wiałem ma­jes­tat noc­ne­go nieba. Mno­gość sta­nowiła mgłę po­jedyn­czych, zmy­wając przebłys­ki w ob­raz światła.

Czy noc byłaby wciąż tak sa­mo urze­kająca, gdy­by raz za ra­zem od­kry­wała tyl­ko jedną z gwiazd? 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 19 marca 2017, 22:14

Życie i śmierć dzieli tyl­ko je­den oddech. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 listopada 2016, 07:42

Ciężko jest zna­leźć człowieka, który do­ceni schro­nienie ja­kie da­je cień, a jeszcze ciężej ta­kiego, który o nim nie za­pom­ni gdy miną upały. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 5 listopada 2016, 17:38

Cza­sem trze­ba się roz­paść, by przy­pom­nieć się so­bie na no­wo, ka­wałek po kawałku. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 4 listopada 2016, 03:02

Liczby

Było nas siedmiu,
Trze­ci lu­bił się napić
raz po raz kłócił się z Drugim
że po tam­tej stro­nie też są ludzie
lecz obyd­waj milkli
gdy w głos wchodziły im karabiny

Szósty często się modlił
choć nig­dy nie był w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 października 2016, 05:19

Złota za­sada egoisty:
Wszys­tko w swoim czasie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 23 kwietnia 2016, 23:24

Jisei

pożeg­nałem słońce
by swo­je oczy zwrócić
w stronę in­ne­go światła. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 kwietnia 2016, 01:13

Zło idzie z duchem czasu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 19 kwietnia 2016, 23:30

Codzien­ność samotnika:
wi­tam ludzi spoj­rze­niem, żeg­nam uśmiechem. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 19 kwietnia 2016, 14:15

nie sadzę wiary
w moim sadzie rośnie
owoc zwątpienia 

haiku
zebrał 5 fiszek • 18 kwietnia 2016, 14:59
marchand de sommeil

Death, no matter how sparkly, cannot cleanse away darkness, only spread it. Odtwórz And so, death may never be beautiful, and it may never be perfect.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 marca 2017, 23:02marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Most, który ni­kogo nie [...]

9 listopada 2016, 15:01silvershadow sko­men­to­wał tek­st Liczby

9 listopada 2016, 01:32marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Mógłbym zga­sić Cię jak [...]

4 listopada 2016, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st Czasem trze­ba się roz­paść, [...]

4 listopada 2016, 07:58marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Niekiedy trze­ba podjąć trudną [...]

1 listopada 2016, 19:04marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st obserwacja świata po­niża me [...]

1 listopada 2016, 04:06marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Zamknij oczy: posłuchaj, powąchaj, [...]

31 października 2016, 21:59marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­su, by nasze [...]

31 października 2016, 15:47oweteist sko­men­to­wał tek­st Liczby

23 kwietnia 2016, 23:39CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Złota za­sada egois­ty: Wszys­tko w [...]